30.09.2009

30 wrz 30.09.2009

Wczoraj Szkoła Awiacji SILVAIR otrzymała nowy certyfikat CAMO zgodny z wymaganiami załącznika I (Part-M), Dział A, Podczęść G do Rozporzązdenia (WE) nr 2042/2003. Jesteśmy organizacją zarządzania ciągłą zdatnością do lotu oraz do wydawania zaleceń lub Poświadczeń Przeglądu Zdatności do Lotu po przeglądzie zdatności do lotu zgodnie z punktem M.A. 710 załącznika I do ww. Rozporządzenia.