Zakres szkoleń

Szkolenia

VLOS (w zasięgu wzroku operatora)

 

Przedmioty szkolenia teoretycznego (ok. 20 godz.):

 • Podstawy prawa lotniczego – przepisy licencjonowania odnoszące się do świadectwa kwalifikacji operatora (UAVO),
  przepisy i procedury ruchu lotniczego, służby i organy ruchu lotniczego, klasyfikacja przestrzeni powietrznej, skutki naruszenia przepisów lotniczych.
 • Zasady wykonywania lotów – odpowiedzialność operatora bezzałogowego statku powietrznego; uzyskiwanie informacji o położeniu i aktywności stref przestrzeni powietrznej, zdobywanie informacji o wykorzystaniu przestrzeni powietrznej przez innych użytkowników
 • Człowiek jako pilot i operator UAV – możliwości i ograniczenia, podstawowa wiedza o fizjologii i psychologii człowieka oraz ich wpływie na operowanie bezzałogowym statkiem powietrznym
 • Obsługa, budowa i zasady działania bezzałogowego statku powietrznego danej kategorii, jego systemów, podzespołów, wyposażenia i systemów sterowania.
 • Bezpieczeństwo wykonywania lotów i sytuacje niebezpieczne

 

Przedmioty szkolenia praktycznego (8 godz.):

 • Przygotowanie do lotu bezzałogowego statku powietrznego
 • Obsługa naziemna bezzałogowego statku powietrznego:
  • Elektronika
  • Akumulatory
  • Silniki
  • Regulatory ESC
  • Systemy stabilizacji i autopiloty
  • Aparatura zdalnego sterowania
  • Systemy awaryjne i ratunkowe
 • Ocena zdatności do lotu bezzałogowego statku powietrznego
 • Wykonywanie czynności lotniczych:
  • Wykonywanie startu
  • Wykonywanie lądowania
  • Utrzymywanie równowagi w locie po prostej i na stałej wysokości
  • Wprowadzanie w zakręt, wyprowadzanie z zakrętu, krążenie
  • Zmiany wysokości lotu
  • Zawis (w przypadku bezzałogowych statków powietrznych pionowego startu i lądowania)
  • Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

 

 

BVLOS (poza zasięgiem wzroku operatora)

 

Przedmioty szkolenia teoretycznego ( 30 godz.):

 • Podstawy prawa lotniczego
 • Meteorologia – PODSTAWY
 • Człowiek jako pilot i operator bezzałogowego statku powietrznego – możliwości i ograniczenia, podstawowa wiedza o fizjologii i psychologii człowieka oraz ich wpływie na operowanie bezzałogowym statkiem powietrznym
 • Nawigacja w lotach bezzałogowych
 • Procedury operacyjne
 • Osiągi i planowanie lotu
 • Wiedza ogólna o bezzałogowym statku powietrznym
 • Bezpieczeństwo wykonywania lotów i sytuacje niebezpieczne
 • Struktura przestrzeni powietrznej i zasady wykonywania lotów

 

Przedmioty szkolenia praktycznego (25 godz.):

 • Przygotowanie do lotu bezzałogowego statku powietrznego
 • Obsługa naziemna bezzałogowego statku powietrznego
 • Ocena zdatności do lotu bezzałogowego statku powietrznego
 • Planowanie lotu
 • Analiza strefy wykonywanego lotu
 • Zabezpieczenie strefy wykonywanego lotu
 • Obsługa bezzałogowego statku powietrznego po wykonanym locie
 • Utrzymywanie równowagi w locie po prostej i na stałej wysokości
 • Wprowadzenie w zakręt, wyprowadzanie z zakrętu, krążenie
 • Zmiany wysokości lotu
 • Lot w zadanym rejonie po zaplanowanej trasie
 • Wykonywanie startu
 • Wykonywanie lądowania
 • Sytuacje awaryjne – procedury postępowania
 • Łączność

 

 

Szkolenia przygotowują do egzaminu państwowego na Świadectwo Kwalifikacji wydawane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Każdy kurs kończy się egzaminem państwowym. Świadectwo upoważnia do komercyjnego wykorzystywania bezzałogowych statków powietrznych.