SMS

Ideą Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) jest proaktywne, a nie rekatywne podejście do bezpieczeństwa. Oznacza to, że podejmowane działania w zakresie bezpieczeństwa ukierunkowane są na zapobieganie wypadkom i poważnym incydentom. Jednak żeby system funkcjonował wydajnie niezbędny jest udział członków organizacji w dobrowolnym systemie raportowania. 

Dlaczego warto uczestniczyć w dobrowolnym systemie raportowania?

Aby skutecznie zarządzać bezpieczeństwem w organizacji lotniczej niezbędne jest ciągłe identyfikowanie zagrożeń. Jednym z kluczowych źródeł informacji o zagrożeniach jest dobrowolny system raportowania, czyli zgłaszanie zdarzeń niepodlegających takiemu obowiązkowi, a mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo. Zgłoszeń powinien dokonywać personel operacyjny czyli w ATO Silvair są to uczniowie, piloci, instruktorzy oraz personel techniczny.

 

Zgodnie ze statystykami każdy wypadek poprzedza 30 poważnych incydentów i 300 incydentów (podlegających obowiązkowi zgłaszania) oraz 3000 sytuacji niezgłoszonych! Uczestnicząc w dobrowolnym systemie raportowania dajecie nam szansę rozpoznania tych sytuacji i podjęcia działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa.

 

Z tych powodów tak ważne jest aktywne uczestnictwo w dobrowolnym systemie raportowania. Żadne zgłoszenie nie zostanie zlekceważone, a podjęte działania mogą zapobiec wypadkowi w przyszłości.

Jak dokonać zgłoszenia?

Jeżeli zidentyfikujesz zagrożenie lub jesteś uczestnikiem sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu dokonaj zgłoszenia poprzez:

1) Wypełnienie papierowego formularza i zostawienie go w skrzynce SMS w budynku szkoły w Sobieniach;

2) Wysłanie wiadomości email na adres bezpieczenstwo@silvair.net

Kultura sprawiedliwego traktowania

Zgodnie z zasadami Kultury Sprawiedliwego Traktowania (Just Culture) żadne konsekwencje nie będą wyciągane wobec osób dokonujących zgłoszenia, chyba że działania te były niezgodne z przepisami, były efektem rażącego zaniedbania lub efektem świadomego i celowego łamania przepisów lub procedur.