Multi Crew Coordination

Odbycie szkolenie w załodze wieloosobowej jest często w liniach lotniczych jednym z ostatnich warunków rozpoczęcia przeszkolenia na typ (Type Rating). Jesteśmy ATO w Polsce, które dysponuje symulatorem certyfikowanym do prowadzenia tego szkolenia. 

Szkolenie teoretyczne

W trakcie 25 godzin szkolenia doświadczeni instruktorzy przybliżą Ci wiedzę z zakresu: komunikacji, przywództwa i pracy w zespole, świadomości sytuacyjnej, zarządzania pracą, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, monitorowania i sprawdzania, stosowania list kontrolnych, briefingów, zarządzania lotem, stosowania FMS, normalnego i awaryjnego działania systemów oraz wpływu środowiska na pracę załogi.

Prowadzimy szkolenia w języku polskim i angielskim. Naszymi wykładowcami są piloci liniowy z wieloletnim doświadczeniem oraz eksperci w zakresie CRM i psychologii lotniczej.

Szkolenie praktyczne

Szkolenie praktyczne to 20 godzin szkolenia symulatorowego obejmującego loty zapoznawcze, przeloty IFR według procedur normalnych i awaryjnych oraz sesję kontrolną, po zaliczeniu której otrzymasz zaświadczenie o pomyślnym odbyciu szkolenia MCC.

Wymagania wstępne do szkolenia praktycznego

Licencja PPL(A) lub CPL(A) lub ATPL(A);

Nalot dowódczy co najmniej 100 godzin;

Uprawnienia do wykonywania lotów według wskazań przyrządów na samolotach wielosinikowych IR/ME

Kierownik Szkolenia (HT)

tel. +48 602 647 800

e-mail: info@silvair.net