VFR Noc

Zwykle kolejnym krokiem po zdobyciu licencji PPL (A) jest szkolenie do uprawnienia do lotów w nocy. Uprawnienie pozwala do wykonywania lotów po zachodzie słońca i poznania wspaniałego, zupełnie nowego aspektu latania!

Szkolenie teoretyczne

Latanie po zachodzie słońca, mimo że dostarcza wielu wspaniałych wrażeń, wymaga specjalnego treningu i przygotowania. Szkolenie, podobnie jak to do licencji PPL(A) składa się dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Zajęcia na ziemi, w wymiarze 5 godzin, poświęcone są szczególnym aspektom wykonywania lotów nocnych – nawigacji, procedurom operacyjnym, złudzeniom, którym ulegają piloci i prawnym uwarunkowaniom wykonywania takich lotów.

Szkolenie praktyczne

Szkolenie praktyczne to przynajmniej 5 godzin spędzonych w powietrzu, w trakcie których pod nadzorem instruktora nauczysz się startować i lądować w nocy, wykonasz ćwiczenia w strefie pilotażu oraz przelot nawigacyjny. Szkolimy na naszych samolotach Cessna 150 i 152, które są certyfikowane do wykonywania lotów nocnych, na naszym lądowisku w Sobieniach.

Uprawnienie do wykonywania lotów w nocy otwiera przed Tobą kolejne lotnicze drzwi. Teraz już nie będziesz musiał nerwowo spoglądać na zegarek, czy zdążysz wrócić na lotnisko zanim zapadnie noc, ale będziesz spokojnie kontynuował lot. Uprawnienie to jest również przepustką do szkolenia do lotów według przyrządów oraz licencji zawodowej.

Wymagania wstępne do szkolenia praktycznego

Ważna licencja PPL(A);

Ważna licencja LAPL(A) i ukończone szkolenie w locie według wskazań przyrządów wymagane do wydania licencji PPL(A) przed ukończeniem szkolenia nocnego lub licencja;

Ważne orzeczenie lekarskie;

Kwalifikacje do lotów na typie, na którym ma odbyć się szkolenie w nocy oraz 5 startów i lądowań na nim w okresie 14 dni poprzedzającym rozpoczęcie szkolenia;

Kierownik Szkolenia (HT)

tel. +48 602 647 800

e-mail: info@silvair.net