Uprawnienie Instruktora do wykonywania lotów wg wskazań przyrządów IRI

IRI to uprawnienie dla instruktora do wykonywania lotów wg wskazań przyrządów. Jest ono niezbędne do prowadzenia szkolenia praktycznego w powietrzu w zakresie uprawnienia (IR(A)).

Szkolenie takie prowadzone jest dla kandydatów na instruktorów IRI zarówno tych posiadających jak i nieposiadających uprawnienia FI(A).

 

W zależności od powyższego konieczne są do spełnienia inne wymagania:

Przez kandydata posiadającego uprawnienia FI(A):

  • musi posiadać ważne uprawnienia IR(A)
  • posiadać nalot co najmniej 200 godzin w lotach wg wskazań przyrządów, z czego do 50 godzin może być  na symulatorze lotu klasy FNPT II.

 

Przez kandydata nieposiadającego uprawnień FI(A):

  • musi posiadać ważne uprawnienia IR(A)
  • posiadać co najmniej 800 godzin nalotu w lotach wg wskazań przyrządów IFR z czego 400 godzin powinno być na samolotach.

 

Szkolenie kandydatów na instruktorów IRI składa się z 25 h szkolenia teoretycznego oraz w zależności od spełnienia powyższych wymagań odpowiednio 5 h lub 10 h godzin szkolenia praktycznego z instruktorem w symulatorze lotu Alsim AL 200 MCC klasy FNPT II.

KIEROWNIK SZKOLENIA (HT)

tel. +48 602 647 800

e-mail: info@silvair.net