Uznanie kwalifikacji Pilotów Wojskowych

SZCZEGÓŁY OFERTY

Zainteresowane osoby, które nabyły kwalifikacje w lotnictwie wojskowym i posiadają wiedzę, doświadczenie i umiejętności, mogą uzyskać licencję i uprawnienia według PART-FCL.

W celu nabycia uprawnień należy przedłożyć minimum poniższe dokumenty:

– legitymację Pilota Wojskowego lub inny wydany dokument

– książkę lotów i przebiegu szkolenia lotniczego

– inne potwierdzające nabyte uprawnienia

KONTAKT

Kierownik Szkolenia (HT)

tel. +48 602 647 800

e-mail: info@silvair.net